skoljobb.se

Vikarierande förskollärare till förskoleklass på Blombackaskolan

Ansök nu

Vikarierande förskollärare till förskoleklass på Blombackaskolan

En dag på jobbet  
Att vara förskollärare på Blombackaskolan innebär att du tillsammans med engagerade kollegor som liksom du är utbildade förskollärare skapar den bästa möjliga och kvalitativa verksamheten för våra elever i förskoleklassen. Du jobbar i flerlärarskap och i uppdraget ingår även öppningar på fritids. Du arbetar tillsammans i ett engagerat kollegium och har stöd från ett aktivt och kunnigt elevhälsoteam.
Skolans värdegrund vilar på en ansvarskultur där det är viktigt att alla är med och definierar behoven och tillsammans prioriterar efter de resurser som finns. Blombackaskolan är en mångkulturell skola där vi ser styrkan i olika språk och kulturer och vi värnar om en pedagogik som utgår från elevernas bakgrunder på ett sätt som stärker olikheterna. Kreativitet, nyfikenhet och ödmjukhet är gynnsamt i en mångkulturell miljö samtidigt som struktur, tydlighet och ledarskapsskicklighet är självklara kompetenser i läraryrket för att stärka god undervisning.

Vem är du?  
- Du är legitimerad förskollärare alternativt lärare mot yngre åldrar.
- Du är väl förtrogen med skola som organisation och är väl bekant med uppdrag och styrdokument.
- Du är en tydlig ledare i klassrummet och har förmågan att anpassa din undervisning till den elevgrupp du möter.
- Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt att kommunicera med elever, vårdnadshavare och kollegor på ett sätt där du tar ansvar för budskapet och att mottagaren förstår vad du menar.   

Personliga egenskaper:
Du är flexibel och har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetsgrupp, skolans elevhälsoteam samt skolledningen. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och du har förmågan att skapa en god lärmiljö som präglas av ansvar, närhet och ett lågaffektivt bemötande. Du är väl förtrogen med att jobba i digitala miljöer. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din yrkesroll och skolans arbete. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och du har god förmåga att se till varje elevs individuella behov och förutsättningar. Vidare så anpassar du dig naturligt efter ändrade omständigheter och ser inte uppkomna problem som hinder utan som utmaningar du vill hitta lösningar på. Du kommer med förslag på förbättringsområden och tar också själv ansvar för att genomföra lösningar. Du arbetar för en hållbar organisation där du sprider ansvar, kunskap och stöttar i pedagogernas elevnära arbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som tydlig, prestigelös och professionell.   

Vi erbjuder dig  
Hos oss kommer du vara en av 70 medarbetare som arbetar vidare i den starkt positiva utvecklingsfas skolan står i och inför. Du blir en viktig kraft i det fortsatta förändringsarbetet med att arbeta systematiskt för att förverkliga och tydliggöra Blombackaskolans vision och verksamhetsidé. På skolan finns ett stort intresse för pedagogisk utveckling och initiativ till att samverka, utveckla och diskutera pedagogiska frågor. Vi arbetar i ett omtänksamt kollegium, med klok prioritering och god delegation, vilket ger en engagerad skola där vi arbetar lugnt, långsiktigt och hållbart.
Kommunen erbjuder dig som anställd ett generöst friskvårdsbidrag och du har möjlighet att äta pedagogisk måltid till en låg kostnad.

Välkommen till oss
Blombackaskolan är en F–9-skola med ett geografiskt läge nära kollektiva kommunikationer, centralt i Södertälje. Vi arbetar i ett trivsamt, erfaret kollegium där det finns en uttalad trivsel i både elev och personalgrupp. Skolan har en stabil grundstruktur med arbetslag som enhet för pedagogisk utveckling och med en undervisningsnära skolledning. Det finns en stolthet av att vara del av Blombackaskolan. Skolans värdegrund vilar på en ansvarskultur där det är viktigt att alla är med och definierar behoven och tillsammans prioriterar efter de resurser som finns. Blombackaskolan är en mångkulturell skola där vi ser styrkan i olika språk och kulturer och vi värnar om en pedagogik som utgår från elevernas bakgrunder på ett sätt som stärker olikheterna. Kreativitet, nyfikenhet och ödmjukhet är gynnsamt i en mångkulturell miljö samtidigt som struktur, tydlighet och ledarskapsskicklighet är självklara kompetenser i läraryrket för att stärka god undervisning.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. 
Intervjuer sker löpande även under ansökningstiden, välkommen med din ansökan. 

Hälsningar
Eva Pettersson, rektor Blombackaskolan

Dela detta jobb

Vikarierande förskollärare till förskoleklass på Blombackaskolan

Södertälje kommun - Utbildningskontoret