skoljobb.se

Stenungsunds kommun söker dagbarnvårdare till Pedagogisk omsorg

Regioner
Utgår

2022-12-01

Ansök nu

Stenungsunds kommun söker dagbarnvårdare till Pedagogisk omsorg

Om arbetsplatsen

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.

Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med ca 27 000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.

Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.

Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Utbildning omfattar förskolor och grundskolor med tillhörande skolbarnomsorg, grundsärskola, gymnasium, vuxenutbildning samt Kultur- och fritid.

Stenungsund värnar om barns och ungdomars rättigheter och arbetar för att de ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.

Förskolorna i Stenungsunds kommun ansvarar för att erbjuda barnomsorg för barn mellan 1 till 5 år och arbetar utifrån de nationella styrdokumenten. Förskolan använder digital dokumentation som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetens fokusområden är en likvärdig förskola.

Pedagogisk omsorg är en del av kommunens verksamhet för barn i åldern 1-5 år och organiseras inom förskolans ansvarsområde. Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola för de vårdnadshavare som önskar denna omsorgsform för sitt/sina barn där barnet tas om hand i hemmet hos en dagbarnvårdare. Omsorgsformen vänder sig till familjer som prioriterar en hemlik lärmiljö för sitt barn under den tid vårdnadshavare arbetar, söker arbete, studerar eller är föräldralediga.

Arbetsuppgifter

Att arbeta inom Pedagogisk omsorg som dagbarnvårdare innebär att ta emot andras barn i sitt eget hem samt stimulera barns utveckling och lärande i enlighet med skollagens krav. I detta ingår att i samarbete med hemmen främja barns allsidiga personliga utveckling. Barnen ska förberedas för fortsatt lärande inom skolväsendet.

Som dagbarnvårdare har du ensamt ansvar för en grupp på cirka 6 barn men samarbetar också med andra dagbarnvårdare i samband med olika aktiviteter.

Dina arbetsuppgifter är att ge barnen trygga och stimulerande dagar med allt från måltider, omvårdnad till olika pedagogiska aktiviteter både ute och inne. Som dagbarnvårdare arbetar du efter Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg samt förskolans läroplan som är vägledande. Hemmet måste vara lämpligt ur säkerhetssynpunkt och arbetsmiljöhänseende.

Omkostnadsersättning som ersätter bland annat kostnaderna för barnens måltider utgår beroende på barnens vistelsetid under dagen.

Stenungsunds kommun söker dagbarnvårdare inom Stora Höga- och Jörlanda området.

Kvalifikationer

Du bör ha barnskötarutbildning eller annan pedagogisk utbildning samt erfarenhet av pedagogiskt arbete på förskola eller inom pedagogisk omsorg med barn 1-5 år.

Vi använder Unikum som dokumentationsverktyg.
Du har en god kunskap kring måltidens betydelse och serverar en näringsriktig kost.

Du bör behärska det svenska språket i både tal och skrift.

Hemmet ska vara rökfritt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning

Tillträde maj 2023 eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag!
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   A1162217

Övrigt

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Varmt välkommen med din ansökan!

Dela detta jobb

Stenungsunds kommun söker dagbarnvårdare till Pedagogisk omsorg

Stenungsunds kommun