skoljobb.se

Specialpedagog

Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande – varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Ditt nya jobb
Du är en av två specialpedagoger och du är en del av skolans elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, kurator, socialpedagog, skolpsykolog och skolsköterska. I teamet bidrar alla med sin specialistkompetens och ni tar hjälp av varandra. Du har ett nära samarbete med pedagogerna i arbetslagen med målet att elever ska ges möjlighet att lyckas i skolan. Du ingår också i skolans utvecklingsgrupp där EHT tillsammans med lärare driver det främjande och förebyggande arbetet.  
Tillsammans med din specalpedagogkollega har ni en stödjande och samordnadne roll i skolans resurscenter. I resurcenter har vi undervisning för elever som behöver extra hjälp eller så kan personalen från RC var ett stöd för eleverna i klassrummet och på raster. 

Under våren 2020 kommer vi att omorganisera vår förberedelseklass och du kommer vara ett bollplank för skolledning och personal i det arbetet. Tillsammans med rektor utvecklar du skolans verksamhet utifrån styrdokument och aktuell forskning. Arbetet innefattar utredningar på individ-, grupp- och organisationsnivå och du är ett stöd för pedagoger, vårdnadshavare och elever i utarbetandet av anpassningar och åtgärdsprogram.

Välkommen till oss!
Alfred Dalinskolan är en 7-9-skola belägen i Huskvarna centrum. Det är en skola med gamla anor sedan 1899 men med nya visioner om att bli framtidens skola både vad det gäller kunskap, pedagogik, lokaler och teknik. 
Läsåret 2019/2020 har vi 520 elever från våra upptagningsområden som består av Öxnehaga, Norrängen, Huskvarna söder, Stensholm och Lekeryd. Vi har en musikprofil med en renodlad musikklass i varje årskurs samt en förberedelseklass med ca 10 nyanlända elever. Våra ledord är ”Tillsammans för ditt bästa. Trivsel, utveckling och mångfald”. För mer information om skolan – besök gärna vår hemsida.
Vill du vara en i ett härligt kollegium som tillsammans arbetar för elevernas bästa? Sök då tjänsten som specialpedagog

Kompetenskrav
Du är behörig specialpedagog och har en bakgrund som undevisande lärare. Du är väl förtrogen med grundskolans dokumenteringskrav och skollagens krav närdet gäller särskilt stöd till elever.  Du har erfarenhet av arbete i en mångkulturell skola och du är förtrogen med digital teknik som ett naturligt redskap i ditt dagliga arbete.

Som person är du prestigelös och tar på ett naturligt sätt ansvar för att utveckla ditt arbete. Du har även lätt för att bygga relationer med elever, vårdnadshanare och peronal. Du intresserar dig för det övergripande arbetet kring lärande och hälsa och kommer att tillhöra EHT-arbetslagt där vi ser dig som en viktig del i en helhet.  Du har ett flexibelt förhållningssätt, initiativrikedom, god samarbetsförmåga och självklart en positiv elevsyn.

Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. Här hittar du hur du gör din ansökan ur belastningsregistret.
Rekrytering och urval kan komma att ske fortlöpande under annonseringstiden. Ange gärna dina referenser när du söker tjänsten.

Välkommen med din ansökan!

Vill du veta mera
Christin Lund, Rektor Alfred Dalinskolan, tfn 036-10 66 14
Stefan Nicklasson, Biträdande rektor Alfred Dalinskolan, tfn 036-10 66 16
Marie Stark, Biträdande rektor Alfred Dalinskolan tfn 036-10 69 23
Andreas Sandqvist, Lärarförbundet, tfn 036-10 66 24
Magnus Ekelund, Lärarnas Riksförbund, tfn 036-10 66 21

Dela detta jobb

Specialpedagog

Jönköpings kommun