skoljobb.se

Speciallärare till Sjöstadsskolans grundsärskola

Ansök nu

Speciallärare till Sjöstadsskolans grundsärskola

 

Arbetsplatsbeskrivning

Sjöstadsskolan är en kommunal grundskola (F-9) i Hammarby Sjöstad. Skolan startades hösten 2006 och har förskola, grundskola, grundsärskola, fritidsverksamhet och en särskild undervisningsgrupp. Det går ca 1000 barn och elever i Sjöstadsskolan. Pedagogerna är utbildade inom sitt område och arbetar för att stödja elevernas kunskapsutveckling och möjlighet att nå goda resultat. Vi arbetar aktivt med elevens trygghet och välmående utifrån ett elevhälsoperspektiv. Grundsärskolan är ett av skolans tio arbetslag där vi tar emot elever med olika funktionsnedsättningar. Vi har heldagsomsorg, vilket innebär att skola och fritidsverksamhet finns i samma lokaler och att samma personal arbetar med eleverna genom dagen. En del elever följer grundsärskolans läroplan inkluderad i en grundskoleklass, andra elever läser sina ämnen/ämnesområden i grundsärskolans anpassade klassrum på plan 1 och 5. Inkludering sker utifrån varje elevs förutsättningar och behov hela skoldagen eller delar av den. Vi strävar efter en ömsesidig inkludering där Sjöstadsskolans elever hittar naturliga kontakter under skoldagen, på sina raster och på fritids. Hela skolmiljön ska vara tillgänglig, tydlig och öppen för alla. Du hittar oss på Hammarby allé 74-76 och skolan nås med både tvärbana och båt.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som är speciallärare för att arbeta med grundsärskolans elever åk 4-9. Sjöstadsskolans grundsärskola växer och i nuläget har vi sammanlagt 24 elever. Du ansvarar för undervisningen. I ditt arbete ingår även utvecklingssamtal, dokumentation, föräldrakontakter, kunskapsuppföljning, utvärdering och analys. Runt elevgruppen finns ett arbetslag med lärare och elevassistenter så vi förutsätter att du vill ingå i ett team och tillsammans med kollegor utveckla verksamheten och bidra till att skapa en positiv och utvecklande lärmiljö.

Vi behöver dig som

  • är professionell, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
  • är skicklig på att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
  • har ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt
  • kan fånga och stimulera elevernas nyfikenhet och intresse för att lära
  • kan vara flexibel och ändra struktur och arbetssätt utifrån aktuellt sammanhang
  • är trygg, stabil och har självinsikt

Kvalifikationer

Erfarenhet av och förmåga att hitta varje elevs behov och utvecklingspotential. Erfarenhet av och vilja att prova olika pedagogiska modeller och förhållningssätt för att nå ett gott resulstat i undervisningen.
 

Dela detta jobb

Speciallärare till Sjöstadsskolans grundsärskola

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen