skoljobb.se

Speciallärare till Djurmoskolan

Företag Gagnef kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-12-08

Ansök nu

Speciallärare till Djurmoskolan

Den lilla skolan, med stort hjärta och höga ambitioner – det är Djurmoskolans devis. Skolan är vackert belägen i Djurmo by. Vi har en stor skolgård med skogen som närmsta granne, vilket inbjuder till lek och rörelse. En om- och tillbyggnad av Djurmoskolan är igång så du kommer till vår skola i en spännande tid där du får möjlighet att vara med och påverka utformningen av dagens och morgondagens skola. Atmosfären på skolan präglas till stor del av vi-känsla, där eleverna leker med varandra över klassgränserna, och de flesta av eleverna och lärarna känner varandra vid namn. För att främja trivsel och trygghet är olika former av värdegrundsarbete en viktig del av skolans verksamhet under hela läsåret. Resultatet av detta visar sig genom att många elever trivs riktigt bra i skolan.

På skolan arbetar pedagoger med stort engagemang. Behörigheten är hög och alla klasser undervisas av legitimerade lärare. Du kommer tillsammans med två lärandeteam, specialpedagog, IT-pedagog och förstelärare ta ansvar för att verksamheten utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för sin utveckling och lärande. Ett kollegialt utbyte med Kyrkskolan har pågått under flera år, vilket främjar det systematiska kvalitetsarbetet. Djurmoskolan tar även emot studenter från lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna. Ett utbyte som bl a berikar oss med ny forskning kring skolutveckling. Den digitala utvecklingen går fort och Gagnefs kommun ligger i framkant när det gäller att utveckla undervisningen utifrån läroplansmålen. Eleverna i år 5-9 har 1-1 datorer och övriga klasser använder Ipads i undervisningen

Välkommen till Djurmoskolan! Här får du arbeta tillsammans med härliga elever, ambitiösa och trevliga kollegor.

Arbetsuppgifter:
Som speciallärare arbetar du med att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleven känner nyfikenhet och lust att lära, du ansvarar för att skapa förtroendefullt samarbete med eleven och dennes vårdnadshavare samt att du tillsammans med kollegor arbetar med utveckling av undervisningen. Du ingår i elevhälsan vars organisation vänder sig till fyra parter: arbetslag/team, elev, vårdnadshavare och rektor. Det gemensamma för elevhälsans verksamhet är att den indirekt ska ge nytta och värde för eleven i dess sociala utveckling och kunskapsutveckling. Elevhälsan ansvarar för att arbetet kring elever utgår från hälsofrämjande och förebyggande aspekter.

Du bidrar aktivt till att eleverna når målen genom att:
• Tillföra specialpedagogisk kompetens
• Konsultation och viss handledning
• Aktivt arbeta med elever och grupper i samverkan med arbetslag/team och mentor
• Kartlägga hinder och möjligheter, genomföra pedagogiska kartläggning samt utforma och genomföra åtgärdsprogram i samverkan med mentor
• Följa upp, utvärdera och stödja utveckling av verksamhetens lärandemiljö

Kunskaper:
Vi söker dig som är behörig lärare 1-7 med speciallärarutbildning eller har stor erfarenhet av specialläraryrkesrollen. Speciallärarutbildning med inriktning mot matematik är särskilt meriterande. Du har IT-kompetens och kännedom om alternativa lärverktyg och förmåga att anpassa ditt arbete till olika individers förutsättningar. Du har god samarbetsförmåga, är relationsskapande, kvalitetsmedveten och en god ledare med hög personlig mognad. Ett positivt förhållningssätt, kvalitetstänkande och flexibilitet värderas högt.

Före anställning ska lärarlegitimation och giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas.

Arbetstid/Varaktighet:
100% tillsvidareanställning, tillträde 7 januari -20 eller enligt överenskommelse.

Övrigt:
Insända ansökningshandlingar återsändes ej.
Till bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsplatsförsäljare:
Vi undanbeder oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av platsannonser. Vi har i förväg beslutade annonserings och sökvägar.

Dela detta jobb

Speciallärare till Djurmoskolan

Gagnef kommun