skoljobb.se

Speciallärare/Mellanstadielärare

Ansök nu

Speciallärare/Mellanstadielärare

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Lärbro skola

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vilka är vi?

Lärbro skola är en liten f till 6 skola på norra Gotland. På skolan går ca 120 elever och ca 20 pedagoger jobbar på skolan. Skolan har bra relativt nyrenoverade lokaler med en fin utemiljö som inbjuder till lek och bollspel.

På Lärbro skola arbetar man tillsammans för att se till att eleverna får så bra utbildning som möjligt och samarbete mellan olika elevgrupper är ett sätt att öka trivsel och trygghet på skolan. Den lilla skolans format gör att engagerade medarbetare driver arbetet för skolutveckling på alla plan. Skolan ingår nu i ett rektorsområde där även Fårösundsskolan ingår. Till hösten kommer det skapas ett rektorsområde på norra Gotland där 4 skolor ingår. Fårösundsskolan, Lärbro skola, Fole skola och Solklintsskolan i Slite.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att jobba på mellanstadiet med undervisning i de ämnen som du har i din legitimation. Du kommer också stötta elever i sin inlärningsprocess utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Du kommer tillsammans med övriga pedagoger och specialpedagog planera undervisning i mindre grupper eller enskilt. Specialundervisning kan ske i den studio som finns på Lärbro men även i klassrummet tillsammans med klassläraren om det behövs. Du arbetar 50 % som ämneslärare och 50% speciallärare. Är du bara intresserad av en del av tjänsten så finns det öppningar för att få till det på ett bra sätt.

Vem är du?

Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa på mellanstadiet i flera teoretisk ämnen. Du har fortbildat dig så att du har specialpedagogisk kompetens. Du har jobbat några år som lärare och även jobbat som speciallärare i olika sammanhang.

Du är väl orienterad i de nya kursplanerna som börjar gälla till hösten och har jobbat med digitala hjälpmedel i din undervisning. På skolan har eleverna Ipads och vi använder dem i olika inlärningssituationer men jobbar också mycket analogt med läroböcker, penna och papper. Vi använder lärplattformen Schoolsoft och kommunicerar internt med Officepaketet.

Du är bra på att samarbeta.
Det visar du genom att genom att främja och utveckla andras idéer. Du delar med dig av information och expertis för att uppnå önskade resultat. Du dela ansvar för att eleverna ska nå utbildningens mål och hjälper till på det sätt det behövs för att gruppen ska prestera. Du är bra på att hitta sätt att kompromissa; identifiera motpartens behov för att uppnå ”win-win” resultat.

Du är bra på att kommunicera.
Förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt. Du lyssnar effektivt, håller andra informerade och ger specifik och konstruktiv feedback
Du hanterar frågor och problem direkt och öppet, snarare än senare i andra sammanhang.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Anställningsform      Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning      Heltid
Tillträde      2022-08-15
Löneform      Månadslön
Antal lediga befattningar      1
Sysselsättningsgrad      1005
Ort      Gotland
Län      Gotlands län
Land      Sverige
Referensnummer      2022/570
Kontakt
  • Jan Källström, 0498-204371
Publicerat      2022-05-05
Sista ansökningsdag      2022-06-05

Dela detta jobb

Speciallärare/Mellanstadielärare

Region Gotland - Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen