skoljobb.se

Skolpsykolog

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-01-20

Ansök nu

Skolpsykolog

 

Arbetsplatsbeskrivning

På Solbergaskolan finns en grundskola för åk F-6, och två grundsärskolor. Vi är en skola med ca 300 elever och du hittar oss i norra Älvsjö. Vi är en skola med hög kompetens där vi värdesätter samarbete i arbetslagen och har fokus på eleven. Solbergaskolans mål är att skapa en trivsam arbetsplats för elever och personal. Vi arbetar i mindre arbetslag och har som mål att alltid ha minst två vuxna i varje klassrum då lärare och fritidsresurser har ett nära samarbete. Läs gärna mer på:solbergaskolan.stockholm.se Skolan har ett EHT, elevhälsoteam, bestående av: kurator, skolsköterska, skolledare och skolpsykolog (vakant from januari 2020) Tjänsten som skolpsykolog är halvtid, 50%. 

Arbetsbeskrivning

-Ansvara för och genomföra psykologiska utredningar, diagnostik och bedömning, ge råd och förslag till insatser, uppföljning och utvärdering samt remitterar vid behov till vidare utredning/behandling.

-Ansvara för stöd till elever och vårdnadshavare

-Arbeta med kris och konfliktlösning

-Ge handledning och stöd till skolledning och pedagogisk personal i frågor som rör organisation, grupper, resurser och hantering av enskilda elevärenden.

-Arbeta med förebyggande arbete samt utvecklingsarbete i skolan.

-Ansvarig för journalföring enl. Journalföringslagen

Kvalifikationer

Psykologexamen (5-årig utbildning vid Universitet)samt ett års praktiktjänstgöring, PTP. Legitimation utfärdat av Socialstyrelsen (efter psykologexamen och godkänd PTP).

Kunskap och erfarenhet av arbete med elever, speciellt med elever i behov av särskilt stöd.

God kännedom om skolans organisation och styrdokument, ingående kunskap om relevanta lagar och förordningar.

Förmåga att arbeta i team och att samarbeta med andra verksamheter.

Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Kunna förmedla kunskap och erfarenheter.

Vidare vill vi att du:

- har en mycket god självinsikt, uppvisar självständighet och integritet

- har en mycket god analytisk förmåga, är kreativ och har initiativförmåga

- är stresstålig

- kan tillämpa terapeutiskt förhållningssätt, dvs har förmåga att förmedla trygghet och empati på ett professionellt sätt utifrån din yrkesroll

- kan hantera grupprocesser och leda grupper samt kan hantera kris och konflikter

- har förmåga att översätta och anpassa teoretisk kunskap till praktisk tillämpning

- är systematisk och noggrann samt tillämpar ett vetenskapligt förhållningssätt vid användandet av test och utredningsmaterial

 

Övrigt

Dela detta jobb

Skolpsykolog

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen