skoljobb.se

SFI-lärare till Mjölby Vuxenutbildning

Regioner
Utgår

2021-09-21

Ansök nu

SFI-lärare till Mjölby Vuxenutbildning

Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med drygt 28 000 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på äldreboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2500 medarbetare hjälper, stöttar och servar människor på ett eller annat sätt under hela deras liv. Vill du också bli en av oss?

Vill du vara med och bidra till utvecklingen av vår verksamhet?

Mjölby Vuxenutbildning är en härlig arbetsplats för dig som tycker om att möta olika kulturer och människor. Vi finns på Norrgården nära centrum och järnvägsstationen. Här möter vi elever som är på väg mot nya mål. Mjölby Vuxenutbildning omfattar utbildning på gymnasial och grundläggande nivå och i svenska för invandrare (SFI). Vi erbjuder även kurser inom särskild utbildning för vuxna. Mjölby Vuxenutbildning har ca 550 elever som deltar i olika kurser. Inom SFI möts dagligen ca 200 elever och 10 lärare.

Till vår utbildning i svenska för invandrare (SFI) söker vi nu nya medarbetare. Undervisningen på SFI anpassas till elevernas förkunskaper och förutsättningar. Spännvidden för en SFI-lärare är därmed stor, alltifrån att ge kortutbildade nyanlända grundläggande läs- och skrivfärdigheter till att undervisa akademiker med stor studievana, och det är det som är tjusningen med att vara lärare på SFI.

ARBETSUPPGIFTER
På Mjölby vuxenutbildning vill vi ge alla medarbetare möjlighet att utveckla mötet med våra elever och hur vi arbetar. Därför är du en samarbetsinriktad, positiv person med ett eget driv.

För att trivas i rollen som medarbetare i vår organisation måste man vara en lagspelare. Vi värdesätter ett tillåtande klimat som präglas av välvilja, humor och respekt för andra människors egenvärde.

Ta möjligheten att vara en del av vår utvecklingsresa.

Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Läraren skall utifrån de mål som ställts upp verka för att eleverna skall få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppnå målen. Skapa undervisning som utifrån lärarens tolkning och förståelse möter kraven i skollag, läroplan, kursplan och ämnesplan. Vara ämneskunnig, handleda elever, planera och leda undervisning, bedöma och betygsätta kunskapsutvecklingen samt aktivt delta i skolans utveckling. Lärare inom SFI är verksam inom gymnasieskolans och vuxenutbildningens verksamhetsområde och arbetsleds av rektor på skolan.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har lärarlegitimation och behörighet att undervisa inom SFI.

Du har förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentationer, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och ge återkoppling.

Som person har du förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov. Det är viktigt att du står för god etik och sunda värderingar. Du försvarar lika möjligheter både inom organisationen och samhället i stort.

Vi erbjuder dig möjligheten att vara en del av ett professionellt utvecklingsteam i en organisation i utveckling. Vi hoppas du tar möjligheten att bidra till att vi blir en bättre skola för våra elever.

Vi kan erbjuda spännande möten med människor och möjlighet att bidra till att utveckla vår verksamhet, välkommen.

ÖVRIGT
Mjölby kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.

Dela detta jobb

SFI-lärare till Mjölby Vuxenutbildning

Mjölby kommun - Utbildningsförvaltning