skoljobb.se

Lokalvårdare till Lugnets skola

Ansök nu

Lokalvårdare till Lugnets skola

 

Arbetsplatsbeskrivning

Lugnets skola är belägen i Hammarby Sjöstad och har totalt ca 900 elever i grundskolan åk F-6. Skolan har växt underifrån, dvs vi har alltid tagit in förskoleklasser och vår äldsta årskurs är elever födda 2007.
Medarbetarnas utbildningsnivå är hög och Lugnet har på lärarsidan endast behöriga lärare. På fritidshemmen tjänstgör fritidspedagoger, lärare i fritidshem, förskollärare, fritidsledare samt barnskötare, samtliga på heltidstjänster. Utöver pedagogisk personal arbetar på Lugnet även bibliotekarie, skolkökspersonal, städare, vaktmästare, administrativ chef, skolassistent, IT-samordnare, kuratorer samt skolsköterska. Skolans ledningsgrupp består av en rektor och tre biträdande rektorer. Vi är totalt ca 150 personer som arbetar här.
Vi har inte traditionella klasser på vår skola, utan vi grupperar barnen i hemvister med ca 60 barn i varje hemvist. Vår skola ligger på gränsen mellan storstad och oändlig natur. På Lugnets skola undervisar vi lika mycket inomhus som utomhus i alla ämnen.

Arbetsbeskrivning

Daglig och periodisk städning

 

Dela detta jobb

Lokalvårdare till Lugnets skola

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen