skoljobb.se

Lärare/speciallärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Solklintsskolan renoverades 2006 och är belägen centralt i Slite. I byggnaden inryms förskola, förskoleklass till åk 9, två fritidshemsavdelningar samt skolbibliotek och Slites fritidsgård Bubblan. Vi har 240 barn och elever.

Arbetsuppgifter

Solklintsskolan i Slite söker en lärare/speciallärare.
Du kommer att arbeta i en Samundervisningsgrupp med elever i årskurs 4-9 där du ansvarar för årskurs 4-6.

Kvalifikationer

Det här är ett utmanande och viktigt uppdrag där stor vikt läggs vid personlig lämplighet: Du behöver vara trygg i dig själv och din kompetens. Du skall ha förmågan att bygga förtroendefulla relationer samt vara tydlig i din kommunikation och kunna sätta gränser.

Du har en god förmåga att se elevernas unika behov utifrån olika perspektiv samt förmågan att hitta de lösningar som passar bäst för varje enskild individ.

Mycket god samarbetsförmåga krävs. Samarbete sker på flera plan: med eleven själv, med föräldrar, med elevens olika lärare och andra yrkeskategorier som på ett eller annat sätt samverkar kring elevernas kunskapsutveckling.

Du har också erfarenhet av och har visat god förmåga i att bemöta och undervisa elever med olika former av NPF. Bredare ämnesbehörighet samt specialpedagogisk vidareutbildning är meriterande.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Dela detta jobb

Lärare/speciallärare

Region Gotland