skoljobb.se

Lärare idrott årskurs 4-9

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Solbergaskolan är en arbetsplats med ca 700 elever och ca 90 medarbetare. På skolan finns grundskola 4-9, förberedelseklass för nyanlända elever, en samundervisningsklass och särskilda undervisningsgruppen Tal- och språk.
Skolan är lokalintegrerad med Särskolan och ett samarbete finns. Vi vill genom tydlig struktur, kollegialt samarbete och gemensamt ansvar skapa en bra studiemiljö för alla.
Vi bedriver skolutveckling för att ständigt utvecklas till en skola som ligger i framkant, med fokus på trygghet, trivsel och högre måluppfyllelse. Engagerande lärare med rätt behörighet och ett gott arbetsklimat bidrar till en arbetsplats där du blir en i laget.

Arbetsuppgifter

Du kommer arbeta som lärare i ämnet idrott årskurs 4-9. Vi har fyra idrottslärare på skolan som delar på undervisningen i årskurs 4-9.
Du planerar och undervisar i ämnet, tillsammans med dina idrottskollegor.

Kvalifikationer

Vi ser att det är en merit om du som söker har lärarlegitimation och behörighet.
Erfarenhet från annan pedagogisk verksamhet eller arbetslivserfarenhet ser vi som en merit.
Struktur och planering, bra för och efterarbete krävs för att skapa bra idrottslektioner. Du skall vara trygg i att möta elever/ungdomar samt vid behov ha kontakt med föräldrar.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Dela detta jobb

Lärare idrott årskurs 4-9

Region Gotland