skoljobb.se

Lärare i fritidshem på Viksbergskolan

Ansök nu

Lärare i fritidshem på Viksbergskolan

Viksbergskolan söker nu fler lärare till vårt fina fritidshem!

Vill du arbeta på en F–6-skola som startades 2018 och som vill lite mer? 
Vill du arbeta tillsammans med engagerade, nyfikna, skickliga och modiga kollegor?  
Vill du arbeta på en arbetsplats med god gemenskap och ett lösningsinriktat arbetsklimat? 
Vill du vara en del av ett kollegialt arbete i att utveckla undervisning på grupp- och individnivå?   
Vill du arbeta i en av Sveriges mest intressanta skolkommuner?  

Har du svarat ja på dessa inledande frågor är du redo för Viksbergskolan.

Vi har snart vuxit klart som skola och prövat oss fram till en organisation på vårt fritidshem som vi ser ger våra elever fina möjligheter att möta den fritidspedagogiska undervisningen under hela skoldagen. Utifrån detta finns nu möjligheten för dig att bli en del av Viksbergskolan. 
Viksbergskolan söker nu ett antal lärare i fritidshem med inriktning mot hemkunskap och musik.
Vi är intresserad av lärare som kan tänka sig arbeta både heltid eller deltid (60-80%). Ange i din ansökan vilka ämnen du är behörig att undervisa i samt vilken omfattning du önskar arbeta.

Välkommen till oss

Viksbergskolan är en F–6-skola med drygt 300 elever. Skolan är en miljöcertifierad byggnad där lärmiljöerna är både tillgängliga och varierade. Vårt arbete präglas av rörelse och hälsa och har utsetts som en certifierad Generation Pep skola för år 2022. Vi ser rasten som skoldagens svåraste lektion och arbetar aktivt med lärarledda och styrda rastaktiviteter som säkerställer lärande, trygghet och trivsel. 
Viksbergskolan har stort fokus på tillgänglig, begriplig, och varierad lärarledd undervisning. Undervisningen på fritidshemmet planeras, genomförs och utvärderas av lärarna tillsamman och tar sitt avstamp i elevers lärande.  
Viksbergskolan arbetar också med ett målstyrt, behovsstyrt kollegialt lärande under ledning av elevhälsoteamet, den pedagogiska ledningsgruppen samt den administrativa ledningsgruppen. Det sker kontinuerligt och utgör basen för vårt utvecklingsarbete på skolan.  
Viksbergskolan står nu inför sitt femte upprop och vi är stolta över så mycket! Vi är stolta över vår tillgängliga och varierande undervisning, vår HjärnFys, de välplanerade rastaktiviteterna och det lärande som ständigt sker. Vi är stolta över det kollegiala lärandet som på skolan och att vi vågar pröva och ompröva undervisning i syfte att utvecklas. Vi är stolta över det salutogena förhållningssätt som genomsyrar skolan och som stöttar oss när det blir svårt. Vi är helt enkelt stolta över vår skola! Nu växer vi oss större och söker fler lärare till Viksbergskolans fritidshem. Ta chansen!   

Vi erbjuder dig

- En arbetsplats med god gemenskap och engagerade, nyfikna och skickliga kollegor 
- En arbetsplats där du får ägna tid åt eleverna och undervisning i arbetslag med kollegor 
- En arbetsplats där du får ta ansvar och har möjlighet att påverka din och dina kollegors vardag, verksamhet och utveckling.    
- En arbetsplats med tillgång till handledning av elevhälsan, utvecklingslärare och förstelärare 
- En arbetsplats där den fysiska lärmiljön är tillgänglig och begriplig för alla elever 
- En arbetsplats där elevhälsan börjar i klassrummet 
- En arbetsplats som fokuserar på rörelse, hälsa och aktiva lärarledda raster 
- En huvudman som erbjuder ett friskvårdsbidrag årligen på 3 000 kronor 

Vem är du?

Du behöver vara legitimerad men du behöver inte kunna allt. Däremot behöver du vara modig, nyfiken och samarbetsorienterad då vi arbetar i lärarlag och där fokus ligger på tillgänglig undervisning för alla elever, oavsett funktionsförmåga.    
Vi vill fortsätta att fylla Viksbergskolans fritidshem med engagerade lärare. Är du intresserad av att vara en del i att fortsätta bygga och utveckla en skola från grunden och tillsammans med oss forma verksamheten utan att gamla mönster stör?  
Då ska du söka tjänsten på Viksbergskolan med tillträde i augusti.   

Vad förväntar vi oss av dig? 

- Att du har examen som lärare i fritidshem med inriktning hemkunskap eller musik
- Att du är trygg, stabil och har goda självinsikter i din yrkesroll 
- Att du ser läraruppdraget på fritidshemmet som ett gemensamt uppdrag där du tillsammans med kollegor organiserar undervisningen på grupp- och individnivå
- Att du har förmåga att inspirera och engagera eleverna och anpassa din undervisning utifrån elevernas individuella förutsättningar  
- Att du har fokus på elevernas lärande, trygghet och trivsel 
- Att du är en tydlig ledare med ett salutogent förhållningssätt 
- Att du har förmåga att skapa goda relationer och kan kommunicera väl med elever, vårdnadshavare och övriga kollegor 
- Att du tar initiativ och är trygg i mötet med nya utmaningar 
- Att du är flexibel och lösningsinriktad 
- Att du i alla sammanhang agerar professionellt och tar ansvar 
- Att du bidrar till helheten och är villig att leverera det lilla extra! 

Är du redo för Viksbergskolan? Det är här det händer! 

Titta gärna in på våra sociala medier så får du en bild av det som händer på Viksbergskolan. 

Varmt välkommen att söka tjänsten!
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.  
Tjänsten kan komma att tas i anspråk vid omställning.

Dela detta jobb

Lärare i fritidshem på Viksbergskolan

Södertälje kommun - Utbildningskontoret