skoljobb.se

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vilka är vi?

Vill du arbeta på en arbetsplats med optimism och framåtanda? Där du som medarbetare kommer bli välkomnad och trivas i vårt härliga gäng, samtidigt som du utvecklas i det kontinuerliga kollegiala lärandet och bidrar med dina erfarenheter? Klinteskolan är en mångkulturell skola som i dagsläget har cirka 280 elever. Vi har fantastiska förutsättningar med rymliga lokaler för samtliga ämnen, närhet till både skog och hav, endast några mil utanför Visbys ringmur.

Vi har påbörjat en förändringsresa inom vårt skolområde för att höja kvaliteten på undervisningen. Vi tar stöd i forskningen och arbetar fram en universell nivå i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för att skapa en god skolanknytning hos varje elev. Vi vet att den är avgörande för elevernas utveckling, motivation och nyfikenhet att vilja lära sig. Vi arbetar med framgångsfaktorer och den viktigaste av dom alla är vår gemensamma erfarenhet, att vi arbetar tillsammans på alla nivåer, vår enorma vilja och drivkraft att skapa den bästa skolan för våra elever.

Dina arbetsuppgifter

I tjänsten verkar du i första hand inom skolans fritidsverksamhet samt är knuten som resurs för skolans klasser och elever. Du kommer att ha ett nära samarbete med övrig personal och pedagoger. Tillsammans med dina kollegor utvecklar du meningsfulla aktiviteter utifrån fritidshemmets uppdrag. Utöver att ge barnen stöd, omsorg och stimulans ska fritidshemmets arbete utveckla och kopplas samman med hur barnen/eleverna utvecklar sina förmågor att ta ansvar och ha inflytande.

Skolområdet har under flera år haft fokus på hälsofrämjande arbete där vi ingår i rörelsesatsningen vilket är ett samarbete med RF/SISU. Vi erbjuder rastaktiviteter för ökad rörelse för våra elever. Vårt mål är att hitta ett större samarbete med föreningarna i närsamhället. Verksamheten är den del i skolans värdegrundsarbete för att skapa samarbete och trygghet mellan eleverna.

Vi delar eleverna på två olika avdelningar, småbarnsfritids och storbarnsfritids, och anpassar aktiviteterna utifrån ålder.

Vem är du?

Du är utbildad fritidspedagog eller legitimerad lärare med inriktning fritidshem. Vi ser gärna att du är väl förtrogen med uppdraget och läroplanen och framför allt att du är nyfiken på att arbeta med ett modernt pedagogiskt tänkande och digitala verktyg. Du har erfarenhet och en grundtrygghet som du förlitar dig på, men som också tillåter att du utmanar dig själv samt är öppen för utveckling och nya intryck.

Du är en relationsbyggare som arbetar för att skapa en god och trygg lärmiljö för våra elever men du ser även att det är viktigt gentemot kollegor på skolan och vårdnadshavare. Du är en viktig faktor för att tillsammans med dina kollegor skapa en god skolanknytning hos varje elev för att vi ska lyckas få våra elever att nå målen och växa som individer.

Du som söker har ett driv och ser möjligheter och gillar utveckling. Du vill vara delaktig i vår förändringsresa. Du och dina kollegor tillsammans med skolledningen och elevhälsoteamet är framgångsfaktorn för att skapa den bästa undervisningen och skolan för våra elever.

Stor vikt kommer också att läggas vid personlig lämplighet.

Anställning

  • Anställningsform: Tillsvidareanställning

  • Omfattning: Heltid

  • Lön: Månadslön

  • Tillträde: Tillträde 2023-01-08

  • Varaktighet t.o.m:

Ansök senast

  • Sista ansökningsdag: 2022-11-30

Referensnummer

2022/1206

Kontaktperson(er)

  • Minnah Storm, Rektor, 0498-263436

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

 

Lärare fritidshem/­fritidspedagog

Ansök nu

Dela detta jobb