skoljobb.se

Lärare 1-3 till Hovsjöskolan

Regioner
Utgår

2022-11-30

Ansök nu

Lärare 1-3 till Hovsjöskolan

Hej där! Nu söker vi två lärare åk 1-3 till Hovsjöskolan!  


En dag på jobbet  

På Hovsjöskolan hälsas du välkommen varje dag i vår gemensamma entré med tillhörande cafeteria. Här kommer du känna en tillhörighet till Hovsjöskolan, där samarbetet är viktigt, där du är en del av skolans utveckling, där vi tillsammans driver ett systematiskt arbete för att må bra och förbättra våra resultat.  
Som lärare på Hovsjöskolan kommer du att ingå i ett arbetslag med biträdande rektor som närmsta chef. 

Vem är du?   

Krav:  
- Examen med lärarlegitimation för åk 1-3
- Förankrad i läroplan
- Vilja att utveckla undervisningen på vår skola.  
- Att du driver en strukturerad och språkmedveten undervisning.  

Personliga egenskaper:  
- Vi vill att du är en trygg och stabil lärare med hög personlig mognad som förstår vikten av goda relationer och vikten av samarbete.  
- Som person är du strukturerad och ansvarstagande.
- Du tycker om att arbeta i en lärande miljö tillsammans med kollegor och elever.
- Du har ett tydligt professionellt bemötande i dialog med såväl kollegor som elever och vårdnadshavare.
- Viktiga egenskaper är förmåga att kunna skapa goda relationer.


Vi erbjuder dig    

- En skola som levererar mer än förväntat!
- En skola som har samarbete som verksamhetsidé för att nå målen!
- Utveckla dig själv som ledare och lärare genom kollegialt lärande.  
- Möjligheten att få vara med och systematiskt utveckla skolans måluppfyllelse och trygghetsarbete.  
- Att vara en del av en skola som strävar efter att skapa samarbete och en "vi-känsla".  
- Som anställd på Hovsjöskolan får du äta pedagogisk lunch och ta del av de kommunala förmånerna exempelvis friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.


Välkommen till oss!  

Hovsjöskolan är en modern F-9-skola med ungefär 510 elever och drygt 70 personal. Hovsjöskolan har en naturskön omgivning med skog, stigar och badsjö inom nära gångavstånd. Skolans ledning är organiserad med ett nära skolledarskap där varje stadie har en biträdande rektor som närmsta chef.
Skolans huvudfokus är hög kvalitet på undervisningen och ett relationsskapande bemötande. Skolan har samarbete som verksamhetsidé för att nå målet att alla elever ska få gymnasiebehörighet och god social kompetens. Skolan arbetar med flerlärarskap i klassrummet. Det innebär att eleverna har tillgång till flera lärare i undervisningen, där de kan möta elevernas behov och bedriva god undervisning som gynnar alla elevers lärande. 
Som elev och medarbetare på Hovsjöskolan förväntas du vara en del av en skola under stark utveckling. Skolan arbetar systematiskt med att utveckla skolans måluppfyllelse och trygghet.
Skolan har även tagit fram en lokal plan för undervisningen utifrån erfarenheter och forskning om vad som är framgångsrikt för elevers lärande och måluppfyllelse. 
Några av de insatser som skapar en stabil och trygg skola med goda resultat är: 
Struktur i schema och raster med aktiviteter som leds av trivselledare
En IKT-plan med kunskapskrav för alla stadier, där det finns digitala skärmar i klassrummen och en dator till varje elev i årskurs 7 till 9
Extra satsning på läs och skriv för årskurs F till 3 
En tydlig organisation för nyanlända
Ett starkt stödjande elevhälsoteam
Höga förväntningar på prestationer för både medarbetare och elever
En stor förstelärargrupp som leder det kollegiala utvecklingsarbetet på skolan
Hovsjöskolan har under en längre tid överträffat förväntningar på måluppfyllelse, meritvärde och gymnasiebehörighet. Vi är en CPU-skola, vilket innebär att vi tar emot ett stort antal studenter och därigenom också får ta del av deras arbete och det senaste som lärarutbildningen lyfter.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. 

Dela detta jobb

Lärare 1-3 till Hovsjöskolan

Södertälje kommun - Utbildningskontoret