skoljobb.se

Lärarassistent till Rinkebygruppen

Regioner
Utgår

2019-12-12

Ansök nu

Lärarassistent till Rinkebygruppen

 

Beskrivning

Lärarassistentens uppdrag är elevsocialt med administrativa inslag. Det innebär att ditt ansvarsområde är att vara en resurs för att stödja och avlasta lärarens uppdrag att undervisa. 
 

Vi söker dig som kan tolka sociala interaktioner hos elever, vara en vuxen förebild, trygg och tillitsskapande. Uppdraget innebär mycket elevkontakter vilket förutsätter att du uppträder som en god förebild för eleverna.

 

Arbetsplatsbeskrivning
Vill du vara med och bygga upp en unik verksamhet för elever med särskilda behov i årskurs 1-6? Då är det här ett uppdrag för dig!

I augusti 2019 statades Rinkebygruppen som är en särskild undervisningsgrupp för elever i omfattande behov av särskilt stöd i årskurs 1-6. Rinkebygruppen sker i samverkan mellan stadsdelsförvaltningen i Rinkeby-Kista och kommunala grundskolor i Rinkeby. Verksamheten finns i egna välanpassade lokaler och går under Askebyskolan i Rinkeby. I nuläget har vi sex elever, 3 lågstadieelever och 3 mellanstadieelever. Nu ska vi utöka elevantalet till 9. Därför behöver vi ytterligare en lärarassistent. 

Verksamheten syftar till att fånga upp barn i ett tidigt stadium genom förstärkt samverkan mellan skolan och elevens övriga nätverk. Målet är att skolans elever ska uppnå godkända betyg i grundskolan och få bättre livskvalité. Det unika med verksamheten är ett nära samarbete mellan skolpersonal och elevens övriga nätverk som arbetar i team för att skapa helhetssyn, förutsägbarhet och ett tryggt sammanhang för eleven att växa upp i. Det stora förändringsarbetet riktas mot nätverkets förståelse av och förhållningssätt till eleven. Samtidigt får varje elev stöd och vägledning i att uppnå målen i skolan. Vidare är rörelse och fysisk aktivitet en naturlig del av skoldagen.
Vi strävar efter att främja känslan av att lyckas och ge våra elever en positiv självkänsla. Vi vill skapa framtidstro och hopp hos våra elever.


I Rinkebygruppen arbetar lärare, speciallärare, socialpedagog och lärarassistenter. Det finns även en projektledare på plats fram till december månad.

 

Arbetsuppgifter

 • Hantera frånvaroregistrering
 • Rastvärd
 • Förflyttningar
 • Närvara i ex. omklädningsrum
 • Måltidsvärd
 • Samplanera och administrera friluftsdagar, studiebeök, m.m.
 • Förbereda undervisningsmateral (ex ladda plattor)
 • Stöd i undervisningssituationer
 • Begränsad administration under viss tid (ex skriva kallelser, information om ex fortbildningsdagar och gemensamma schemabrytande aktiviteter).
 • Göra vissa inköp
 • Läxhjälp

Övriga arbetsuppgifter kopplat till skolans verksamhet kan tillkomma.

Kvalifikationer

Avslutad gymnasieutbildning, ev. YH-utbildning eller folkhögskoleutbildning till lärarassistent.

Meriterande

Två års erfarenhet av att arbeta med barn och unga.


 

Dela detta jobb

Lärarassistent till Rinkebygruppen

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen