skoljobb.se

Kurator till Bråtenskolan

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-09-21

Ansök nu

Kurator till Bråtenskolan

Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Vi ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar samt vår lägeranläggning i Knapped.

Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.

ARBETSUPPGIFTER
På Bråtenskolan betonar vi det främjande och förebyggande arbetet. Elevhälsan arbetar huvudsakligen med att främja elevernas hälsa, utveckling och måluppfyllelse enligt Skollagen. Skolkuratorn tillför psykosocialkompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete i skolan. Skolkuratorn är en naturlig del i elevhälsoteamet och samarbetar med elevhälsans övriga professioner.

Tjänsten kräver att man har en förmåga att arbeta självständigt, men ändå ha en god samarbetsförmåga med elever, vårdnadshavare, kollegor och externa parter och skapa goda relationer med dessa.

I övrigt ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
• ansvara för ett, utifrån sin profession, förebyggande- och främjande arbete i Trygghetsteam och EHT
• stöd-, motivations, och krissamtal samt utredande och rådgivande samtal till enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen
• konsultation och handledning till pedagoger
• bevaka olika gruppers och individers behov i skolan.
• arbeta med elever i grupp såväl i förebyggande som åtgärdande syfte vid problematik av social karaktär
• samarbeta med externa myndigheter så som Socialtjänst och BUP
• skolsocial kartläggning/utredning av enskild elev/elevgrupp
• informera elever och föräldrar om möjligheter att erhålla samhällets stöd och hjälp från samhällets övriga instanser.

KVALIFIKATIONER
Socionomexamen eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
Särskilt meriterande är tidigare erfarenheter av arbete som skolkurator.
God kännedom om socialtjänstlagen och andra relevanta lagar krävs och du ser dokumentation som en självklarhet.

Som person är du ansvarstagande och har alltid elevperspektivet i fokus. Eftersom du ska ingå i elevhälsoteam förväntar vi oss att du har lätt för att samarbeta med andra då du ser kollegor som en tillgång. Du har en positiv elevsyn där olikheter betyder tillgång, är drivande och har god kommunikationsförmåga. Du är engagerad i ditt yrke, skapar trygghet och arbetsglädje, har lätt för att bygga relationer och samarbeta både inom och utanför den egna enheten. Du ser möjligheter i stället för begränsningar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi har löpande urval och intervjuer.

Karlskoga kommun tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har kunskaper i finska till de verksamheterna.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen.

Dela detta jobb

Kurator till Bråtenskolan

Karlskoga kommun -Skolförvaltningen