skoljobb.se

Idrottslärare årksurs 6-9 till Höglandsskolan

Ansök nu

Idrottslärare årksurs 6-9 till Höglandsskolan

 

Arbetsplatsbeskrivning

Höglandsskolan är en trivsam och trevlig F-9 skola med ca 460 elever och 60 personal. Skolan har en årskurs vardera i F-3 och två paralleller i årskurs 4-9. Skolans kunskapsresultat är mycket höga dessutom är elevernas trivsel, trygghet och upplevda studiero mycket god. Höglandsskolan grundades 1931 som en privat skola med en pedagogisk vision och estetisk profil, som skolan har än idag. Vi tror att de estetiska lärprocesserna med det teoretiska arbetet gynnar elevernas kunskapsutveckling och bidrar till goda resultat. Sedan många år är skolan en kommunal skola i Stockholm stad. Skolan har många traditioner som genomsyrar läsåret. Det kan vara genom föreställning, den så kallade Samlingen, musikframträdande, föredrag/tal eller utställning av ett arbete man gjort. Detta arbetssätt skapar positiva möten mellan eleverna i olika åldrar och gagnar en trygg, stimulerande och kreativ miljö för deras allsidiga utveckling som vi är måna om. Detta skapar även trivsel och gemenskap för all personal på skolan. Skolan har ett väl inarbetat elevhälsoteam och ett väl förankrat trygghetsarbete vilket skapar trygghet, trivsel och studiero för eleverna i alla årskurser F-9. Skolan har mycket hög andel behörig personal. Höglandsskolan ligger vid Höglandstorget i Bromma i ett lugnt bostadsområde med naturen inpå knutarna och nära till kommunikationer.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en legitimerad, duktig och engagerad lärare för undervisning i idrott och hälsa för årskurs 6-9. Du kommer att vara en av två idrottslärare på skolan. Idrottsundervisningen sker i vår egen idrottshall på skolan och i närområdet finns möjligheter till uteidrott. Du kommer att tillsammans med den andra idrottsläraren ha ansvar för idrottshallen.

Du ingår i arbetslaget för 7-9. Detta läsår har du inte mentorsansvar men det kan förändras till nästa läsår. Arbetslaget arbetar gemensamt för elevernas trivsel och trygghet likväl som att hitta de bästa undervisningsformerna som utmanar eleverna efter deras olika behov.

 I arbetsuppdraget ingår alla förekommande arbetsuppgifter för en lärare. På skolan driver förstelärarna kollegialt lärande där både digital och analog undervisningsutveckling och bedömning ligger i fokus. Skolan har precis utökat antalet digitala verktyg att användas till eleverna i verksamheten.

 

Kvalifikationer

Du är duktig på att möta elever som är vana att idrotta på sin fritid likväl de som behöver träna upp sina rörelseaktiviteter. Du gör intressanta och varierade lektioner samt utmanar eleverna så de arbetar efter sin bästa förmåga. Du är tydligt i dina återkopplingar till eleverna så de vet vad som förväntas. Du är duktig på bedömning och betygssättning och har en systematik i det arbetet.

Du reflekterar över din undervisning och vill hela tiden utvecklas i ditt läraruppdrag. Du skapar tillit och trygghet för eleverna både i undervisning och som en del av Höglandsskolan.

Du brinner för rörelse i vardagen och kommer att vara ansvarig för att utveckla skolans rörelseprojekt.


Övrigt

Lärarlegitimation krävs.

Tillträde kan ske efter överenskommelse.

Dela detta jobb

Idrottslärare årksurs 6-9 till Höglandsskolan

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen