skoljobb.se

logo

Fritidspedagog - Töråsskolan

Företag Gislaveds kommun
Regioner
Utgår

2022-05-27

Ansök nu

Fritidspedagog - Töråsskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen, Töråsskolan F-6

Välkommen till oss i Gislaveds kommun. Här får du möjlighet att göra en insats för våra invånare på olika sätt. Vårt uppdrag handlar om att bygga vårt samhälle och vi välkomnar dig att forma det tillsammans med oss. Vi erbjuder: En modig arbetsgivare - goda utvecklingsmöjligheter - förutsättningar för att du ska må bra.

Beskrivning

Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.

Töråsskolan är en F-6 skola med ca 185 elever. Vi har två fritidsavdelningar dvs Kullen för de äldre eleverna och Backen för de yngre eleverna. Vi samarbetar mellan avdelningarna. Vi har ca 80 barn som är inskrivna på vårt fritidshem.

Vi har en härlig skolgård som lockar till lek och rekreation samt en fullstor idrottshall som finns för fritids på eftermiddagarna. Vi har även tillgång till två slöjdsalar.

All kommunikation med VH och kollegor sker via V-klass. På vårt fritidshem har vi delat in dagen enligt följande: morgonfritids, skola och eftermiddagsfritids. I denna tjänst kommer du att vara knuten till ett arbetslag under skoldelen och en avdelning under eftermiddagen/kväll. Du börjar aldrig tidigare än 07.30 på morgonen.

Två gånger / termin träffar fritidspedagog EHT-personal för att samtal om eleverna i fritidsgruppen. Vi arbetar efter modellen EHM-elevhälsomöte. 

Arbetsuppgifter

I tjänsten ingår att vara en del i ett arbetslag under skoltiden samt vara en del i arbetslaget på fritids på eftermiddagstid. 

- Pedagogisk planering, dokumentation, utvärdering och uppföljning ingår i arbetet.

- Att hålla sig uppdaterad på läroplan och övriga styrdokument.

- Regelbundet vara en aktiv del i arbetslagsmöten.

- Skapa och bibehålla förtroendefulla relationer med vårdnadshavare, kollegor och elever.

Kvalifikationer

Vi ser helst att du har en fritidspedagogexamen eller en förskollärarexamen. Du bör ha några år i yrket.

För en tillsvidaretjänst behövs en lärarlegitimation.

Rekrytering sker löpande så Välkommen med din ansökan.

Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.

Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.

Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan! 

I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

 

Dela detta jobb

logo
Fritidspedagog - Töråsskolan

Gislaveds kommun