skoljobb.se

Förstelärare i svenska

Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande – varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Välkommen till Ljungarumsskolan 7-9!
Ljungarumsskolan 7-9 som ligger i södra delen av Jönköping med närhet till både natur och stadsliv. Skolan har i dagsläget 45 pedagoger som arbetar med 405 elever fördelade på tre årskurser. Skolan har en särskild verksamhet för elever med avvikande språkutveckling samt ett resurscentrum för elever i behov av stöd. Hos oss på Ljungarumsskolan erbjuds du som pedagog möjligheter att utvecklas och ta nästa steg inom ditt uppdrag. Tillsammans arbetar vi varje dag för lärglädje genom kunskap och utveckling i trygghetens och hälsans tecken.

Ditt nya jobb
Vi söker dig som är eller vill meriteras till förstelärare i svenska och vill arbeta som förstelärare på en skola som är på väg framåt. I din roll som lärare är du drivande, har tydliga förväntningar på eleverna och förmåga att anpassa undervisningen så att alla elever når resultat genom att skapa tillgängliga lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Du kommer att tillhöra ett arbetslag och i tjänsten ingår kontaktlärarskap. Du kommer att ha kontakt och samarbete med elever, vårdnadshavare, lärare, skolledning, övrig skolpersonal samt externa samarbetspartners. Du kommer att ingå i skolans skolutvecklingsgrupp där vi för tillfället arbetar med ett projekt kring tillgängliga lärmiljöer. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt inom riktlinjer och praxis. Arbetet kräver ett flexibelt förhållningssätt, initiativrikedom, god samarbetsförmåga och en positiv elevsyn.

I din roll
I din roll som förstelärare ska du i första hand undervisa och arbeta med uppgifter som hör till undervisningen. Du förväntas också kunna:

  • Leda elevers lärande utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet
  • Problematisera och kritiskt granska din egen och andras undervisning
  • Tydligt men lyhört leda andra lärare - Entusiasmera och lyfta såväl kollegor som elever
  • Vara en tydlig och god ambassadör för skolan och vårt arbete


Kraven för att vara meriterad till förstelärare är att du:

  • är legitimerad lärare
  • genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar som lärare i skolväsendet
  • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat 
  • har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen, och
  • även i övrigt bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen


Så här ansöker du...
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför tjänsten söks, beskrivning av kunskaper inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) och akademiska meriter.
Förutom det personliga brevet ska ansökan också innehålla:
•CV
•Lärarlegitimation
•Examensbevis
•Studieintyg (Ladok)
•Utlåtande förstelärare från din rektor (gäller för ej meriterade)

Du som söker ansvarar själv för att dela ut blanketten om utlåtande till rektor som efter att besvarat den skickar in enkäten per mail till maria.sparf@jonkoping.se

Bra att veta
Ansökan sker i två steg. Din ansökan behandlas och efter det kan du som inte redan är förstelärare bli erbjuden att genomgå en meritering till förstelärare. Mer information och de handlingar som behövs till din ansökan som förstelärare finns på vår hemsida www.jonkoping.se, sök förstelärare.

Vill du veta mer?
Rektor Jon Borka, tfn 036106114
Bitr.rektor Malin Haag, tfn 036106120
Maria Sparf, tfn 036-10 24 23, maria.sparf@jonkoping.se
Jonas Rosander LR, jonas.rosander@jonkoping.se
Jenny Regnér LF, jenny.regner@jonkoping.se

Välkommen med din ansökan. Tillsammans skapar vi lärglädje!

Dela detta jobb

Förstelärare i svenska

Jönköpings kommun