skoljobb.se

Förskollärare till förskolorna område öst 1

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-08-09

Ansök nu

Förskollärare till förskolorna område öst 1

Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss!

Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Vi är i ett spännande utvecklingsskede där bland annat bygget av två nya skolor står för dörren.

Inom bildningsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, central barn- och elevhälsa och en mottagningsenhet för nyanlända elever. Tillsammans skapar vi möjligheter att nå visionen ”Läge för liv och lust”.

Förskolorna Öst 1 tillhör samordnings område Öst där 7 förskolor och två grundskolor ingår. 6 av förskolorna finns i Katrineholms tätort och 1 förskola finns i Björkvik, till det ingår Sandbäcksskolan och Björkviks skola. Totalt arbetar fyra rektor i området varav 2 för förskolan.

I område Öst 1 ingår Björkviks förskola samt Berguven & Tjäderns förskola alldeles nära Sandbäcksskolan. Läsåret 20/21 startar vi upp med fulla barngrupper. Vi ska med start kommande läsår övergå från att organisera oss per avdelning till barngrupper istället, då det är så statistik redovisas till Skolverket. 3 avdelningar på Tjädern blir 5 barngrupper, 4 avdelningar på berguven blir 7 barngrupper och i Björkvik blir 3 avdelningar 6 barngrupper. På Tjädern finns 48 barn platser, på Berguven 80 platser och i Björkvik dryga 60 platser. Barnen är fördelade i åldersnära grupper, yngre och äldre barn.

Berguvens förskola är utvald i ett nära samarbete med Skolverket under en 3 års period i ”Samverkan bästa skola/förskola”. Vi ingår även i det nationella forskningsprojektet FUNDIF. I området arbetar en förste förskollärare. En av våra barnskötare ansvarar för personal koordinering dagligen och vikarieanskaffning vid behov, denna lösning har visat sig värdefull på många sätt och skapar goda förutsättningar i verksamheten att fokusera på utbildningen.

Vi har ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete som följer kommunen gemensamma upplägg. Ledningsgruppen har arbetat mycket aktivt med systematik, utvecklingsområden, utvärderingar mm. Vi månar om delaktighet, god kommunikation och KASAM.

På förskolorna arbetar vi med styrdokumenten för förskolan genom att organisera oss i mindre grupper under så stor del av dagen som möjligt. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande och bättre arbetsmiljö för både stora och små. Föregående läsår och även stundande läsår arbetar vi projektinriktat med samma övergripande fokus ”Hållbar framtid-hälsa och livsstil” på samtliga förskolor i samordningsområdet.

Personalen arbetsmiljö och välmående utgör en viktig grund för kvalitén på undervisningen. Mår man bra så blir det bra, stor som liten. Vi har ett aktivt arbete med personalhälsa och samarbetar med HR för att förebygga ohälsa.

Arbetsuppgifter:

På förskolorna arbetar vi med styrdokumenten för förskolan genom att organisera oss i mindre grupper under så stor del av dagen som möjligt. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande och bättre arbetsmiljö för både stora och små. Föregående läsår och även stundande läsår arbetar vi projektinriktat med samma övergripande fokus Hållbar framtid-hälsa och livsstil på samtliga förskolor i samordningsområdet.

All personal på de 3 förskolorna har genomgått specialpedagogiska skolmyndigheten NPF utbildning vilket varit och mycket värdefullt för barn, medarbetare och utbildningen. du som ny kommer att erbjudas samma möjlighet. Vi samarbetar med den centrala elevhälsan, med BVC och Habiliteringen vid behov men vårt fokus är det förebyggande arbetet vi själva ansvarar för som organisation, rutiner, underlätta övergångar, alternativ kommunikation via Widgit bilder samt tecken som stöd.

Som chef/rektor har jag höga förväntningar på ditt medarbetarskap, att du agerar och lär likt läroplanens värdegrund och kommunens värdegrund RÖTT. Att medarbetaretare tar ansvar och bidrar till ordning & reda på arbetsplatsen är andra viktiga egenskaper för att du ska platsa i vårt gäng.

Vi erbjuder

• Reflektionstid individuellt och med ditt arbetslag.
• Personlig Ipad
• Förste förskollärare som utmanar och stödjer
• En arbetsplats som arbetar aktivt med personalhälsa och arbetsmiljö
• Att resa till och från Björkvik på arbetstid kan bli aktuellt beroende på var du bor.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.

Du arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Uppmärksammar andras synpunkter och kompetens och ger dem utrymme i gruppen på ett sätt som gynnar helheten. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Identifierar och utvecklar relationer. Bidrar till att förtydliga för gruppen dess arbetsuppgifter och mål samt delar med dig av din kunskap.

Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter i ditt arbetssätt när förutsättningarna förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheter i förändringar och agerar prestigelöst i förändringar för att främja egen utveckling och fortsatt arbete.
 

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Legitimerade förskollärare kallas till intervjuer med start v 33.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas.

Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön.
Varaktighet: Tillsvidare
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Antal platser: 3

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2020-08-09

Arbetsgivarens referensnummer: C40323/2020

 

Upplysningar lämnas av:

Kristina Fogelberg
Rektor i område öst
E-post: Kristina.fogelberg@ katrineholm.se

Facklig(a) företrädare
Fackliga företrädare nås genom kommunens växel
Telefon: 0150 570 00

Dela detta jobb

Förskollärare till förskolorna område öst 1

Katrineholms kommun