skoljobb.se

Förskollärare till Enhet Bråstorp (Visstid)

Företag Motala kommun
Regioner
Utgår

2019-12-16

Ansök nu

Förskollärare till Enhet Bråstorp (Visstid)

Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, utveckla dig inom ditt område och jobba med det viktigaste som finns.

Vi gillar dig – och vi hjälper dig att utvecklas. Vår mission är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.

Verksamhet Förskola är en del av Bildningsförvaltningen. Vi arbetar för en likvärdig förskola där alla barns rätt till utbildning står i fokus, vi tydliggör yrkesroller och ansvar för förskollärare och barnskötare. I varje geografiskt område finns specialpedagoger. Vår vision är att förskolan ska stödja varje barn oavsett förutsättningar så att alla ges möjlighet att utvecklas mot målen. Vårt mål är att erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov. Hos oss sker kompetensutveckling och nätverkande kontinuerligt. Vi har en sammanhållen övergripande kompetensutvecklingsplan och fem studiedagar per år. Alla våra förskolor har arbetskläder, både för inom – och utomhusbruk, ett led i vårt arbete att höja frisknärvaron i verksamheten.

Förskoleenhet Bråstorp består av fyra förskolor, Björkelund, Bråstorp, Skogsgläntan samt Västra Bråstorp. Förskoleenhet Bråstorp har en flexibel lärmiljö där barnens tankar och intresse ligger till grund för barnens lek och lärande. De har även eget kök där maten lagas från grunden. Förskolan Västra Bråstorp är Sveriges miljövänligaste förskola. Inom enhetens struktur återfinns både åldersindelad samt åldersblandad verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker tre vikarierande förskollärare till enhet Bråstorp.

Som förskollärare har du ansvar för det pedagogiska arbetet. Att läroplanens intentioner genomsyrar verksamheten och syns i den dagliga verksamheten. Du kommer att ingå i en personalgrupp som består av förskollärare och barnskötare, där ni tillsammans kompletterar och inspirerar varandra utifrån de olika uppdragen. Du är med och ansvarar för att arbetslaget systematiskt självvärderar och analyserar verksamhetens måluppfyllelse. Tillsammans med pedagogisk utvecklingsledare tar du fram förslag till utveckling av förskolans verksamhet och organisation. Schemat är anpassat efter uppdrag och utifrån verksmanhetens bästa.

Förskolan ska ge möjlighet till en vardag präglat av trygghet och allas lika värde. Alla som vistas i verksamheten ska få möjlighet att utvecklas, känna lust och glädje. Varje medarbetare tar sitt ansvar gentemot barnen, vårdnadshavare, styrdokumenten, sig själv och sin kollegas trivsel.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har förskollärarexamen med tillhörande legitimation avsedd för arbete inom förskolan. Du ska också ha ett förhållningssätt som avspeglar läroplanens värdegrund och på ett lösningsfokuserad sätt.

• Du inspireras av barns nyfikenhet och kreativitet och ser såväl gruppens som miljöns betydelse för lärandet. Du kan arbeta självständigt i mindre barngruppskonstellationer
• Du är kreativ och ser möjligheter i ditt arbete istället för hinder.
• Du har en god samarbetsförmåga och skapar goda relationer med både barn, vårdnadshavare och arbetskamrater.
• Du är tydlig och samtidigt lyhörd i ditt sätt att kommunicera och har ett varmt och välkomnande bemötande.
• I samråd med dina kollegor har du förmågan att anpassa och prioritera ditt arbetssätt efter verksamhetens behov och barnens bästa.

ÖVRIGT
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.

Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.

Dela detta jobb

Förskollärare till Enhet Bråstorp (Visstid)

Motala kommun