skoljobb.se

Förskollärare

Bogen förskola

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vilka är vi?

Inom Sydöstra Visby förskolor söker vi nya förskolelärare som vill jobba tillsammans med oss och för barnens framtid. Vi erbjuder en god lärmiljö och engagerade pedagoger, som ger förutsättningar för ett livslångt lärande. Vår grundinställning är att alla ska ha möjlighet att lyckas.

Vi söker två nya förskolelärare till Bogen förskola och en till Glasmästaren förskola.

Dina arbetsuppgifter

I rollen som förskolelärare kommer du tillsammans med ditt arbetslag och övrig personal att planera, bedriva, utveckla och följa upp undervisningen utifrån barngruppens behov förskolans läroplan och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. För att på bästa sätt följa barngruppens behov har vi inom Sydöstra Visbys område hjälp och stöd av en specialpedagog samt en pedagogisk utvecklare.

Vem är du?

Vi söker dig med examen som förskollärare eller lärare med inriktning på tidigare åldrar med behörighet till förskolan. Vi vänder oss till dig som är verksam förskollärare. 

För att vi ska lyckas tillsammans vill vi att du delar Region Gotlands värderingar som är -förtroende, omtanke och delaktighet med oss. Arbetet ställer krav på din förmåga att kunna planera och prioritera dina arbetsuppgifter, kunna uttrycka dig i tal och skrift samt samarbeta i team.

Förutom dina teoretiska och praktiska kunskaper lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.

För anställning fordras att du har ett giltigt intyg från belastningsregistret. Det beställs via polisen.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Dela detta jobb

Förskollärare

Region Gotland - Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen