skoljobb.se

Erfaren lärare i fritidshem till Sjöstadsskolan

Ansök nu

Erfaren lärare i fritidshem till Sjöstadsskolan

 

I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:

  • Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
  • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
  • Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.
  • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.

Arbetsplatsbeskrivning

Sjöstadsskolan - en skola för framtiden.

Sjöstadsskolan är en kommunal grundskola (F-9) i Hammarby Sjöstad. Skolan startades hösten 2006 och har förskola, grundskola, grundsärskola, fritidsverksamhet och en särskild undervisningsgrupp. Det går ca 1000 barn och elever i Sjöstadsskolan. Pedagogerna är utbildade inom sitt område och arbetar för att stödja elevernas kunskapsutveckling och möjlighet att nå goda resultat.  Vi arbetar aktivt med elevens trygghet och välmående utifrån ett elevhälsoperspektiv. Arbetslagen består av en eller två årskurser och undervisningen bedrivs i flexibla undervisningsgrupper. Vi har en väl utbyggd IT-satsning, med bland annat en dator per elev i högre årskurserna och iPads till de yngre eleverna. Sjöstadsskolans personal deltar i systematisk och kollektiv utveckling av undervisning.


Arbetsbeskrivning

Två lärare i fritidshem sökes. 
 
 
Kvalifikationer

Vi söker dig som har examen som lärare i fritidshem och behörighet att undervisa i bild.

Det är nödvändigt att du har erfarenhet av arbete som resurs eller elevassistent innan din högskoleutbildning samt att du har erfarenhet av arbete arbetslag i stor kommunal skola. 

Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av rastverksamhet, arbetslagsledarskap och mentorskap.

 

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Dela detta jobb

Erfaren lärare i fritidshem till Sjöstadsskolan

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen