skoljobb.se

Nyheter

Lundsbergs ska betala skadestånd till elev

Barn- och elevombudet kräver att riksinternatet Lundsbergs skola ska betala ett skadestånd till en elev på 178 400 kronor.

Barn- och elevombudet kräver att riksinternatet Lundsbergs skola ska betala ett skadestånd till en elev på 178 400 kronor.

Orsaken är att en elev vid skolan under ett läsår har blivit misshandlad av andra elever. Barn- och elevombudet menar att skolan inte gjort  tillräckligt för att förhindra kränkningarna. 

Lars Arrhenius, BEO, anser i sitt beslut att det står klart att skolan har haft kännedom om kränkningarna mot eleven, men ändå inte agerat tillräckligt för att förebygga och förhindra dem.

Lundsbergs skola ska senast 26 april redovisa hur man ställer sig till kravet.