skoljobb.se

Nyheter

Förbättring i skolvärlden framöver

Ny skollag gör det möjligt för en förbättrad skola

En stor förändring med hopp om förbättring kommer inträda på skolor och förskolor i Flens kommun de närmaste åren. 

En kvalitetsutredning ska snart dras igång på Malmaskolan för att komma fram till hur eleverna enklare ska kunna nå målen i skolan. En ny skollag och ny lärarutbildning ska göra detta möjligt.

Den nya skollagen kommer att göra förändringar i skolvärlden, exempelvis kommer förskolan att få ett mer pedagogiskt uppdrag och endast behöriga legitimerade lärare kommer i fortsättning kunna sätta betygen.