skoljobb.se

Nyheter

Rut-avdrag för lärarhjälp i hemmet

Om regeringens läxhjälps-förslag går igenom i riksdagen blir det till skillnad från tidigare fritt fram för föräldrar att betala lärare för att komma hem och läsa läxor med barnen och sedan göra rut-avdrag.

Om regeringens läxhjälps-förslag går igenom i riksdagen blir det till skillnad från tidigare fritt fram för föräldrar att betala lärare för att komma hem och läsa läxor med barnen och sedan göra rut-avdrag.

Den bedömningen gör skatteverkets rättsliga expert Pia Blank Thörnroos, som har tittat på förslaget.

– Allt skolarbete som en gymnasist har på schemat, som den här personen behöver hjälp med, oavsett om det är veckohjälp eller för att man ligger efter eller för att man ska göra ett examensarbete. Och allt sådant arbete som ligger i läroplanen ger rätt till skattereduktion om läxläsningen eller arbetet sker i hemmet. Vi ser bara att det är läxläsning eller annat skolarbete som ger rätt till skattereduktion säger Pia Blank Thörnsoos till SR.se.