skoljobb.se

Nyheter

Mall för att kartlägga nyinvandrades kunskaper tas fram

Nu kommer en extra satsning på nyanlända och flerspråkiga barn och elever.

 

Nu kommer en extra satsning på nyanlända och flerspråkiga barn och elever.

Skolverket har fått i uppdrag att dels ta fram ett material för att kartlägga vad nyanlända elever redan kan och dels att öka förskolepersonalens kunskaper om flerspråkighet.

Skolorna ska bli bättre på att ta reda på vilka kunskaper nyanlända elever har när de kommer till den svenska skolan. Skolverket ska därför arbeta fram ett förslag till ett kartläggningsmaterial.

Tanken med kartläggningen är att skolorna ska få ett underlag för att kunna placera eleverna i rätt årskurs och ge dem det stöd de behöver för att nå målen. Materialet ska vara anpassat för de största invandrarspråken.

Regeringen vill dessutom kunna följa nyanlända elevers kunskapsutveckling i svenska och därför ska Skolverket också ta fram ett förslag till hur ett sådant bedömningsmaterial kan se ut.