skoljobb.se

Nyheter

Förundersökningen mot Lundbergs internatskola läggs ner

Skolinspektionen riktade allvarlig kritik mot Lundsberg för att skolan inte uppfyller kraven på trygghet och studiero.

Förundersökningen mot Lundbergs internatskola läggs ner. Det efter att två utpekade offer förnekat att de drabbats uppger SVT rapport.

Skolinspektionen riktade allvarlig kritik mot Lundsberg för att skolan inte uppfyller kraven på trygghet och studiero.

Skolan hade då även polisanmälts. Nu läggs brottutredningen ned. De personer som pekats ut som offer förnekar att de utsatts för övergrepp.

– Det finns inget mer att utreda, säger förundersökningsledare Leif Nyström till SVT:s Rapport. Men Skolinspektionen fortsätter att granska Lundsberg och senast den 28 februari måste skolan bemöta Skolinspektionens synpunkter.