skoljobb.se

Nyheter

För många skolor på för få elever i Katrineholm – två läggs ned

Nävertorpsskolan och Sjöholms skola kommer att läggas ned. Eleverna kommer i stället att flyttas över till Nyhemsskolan.

Nävertorpsskolan och Sjöholms skola kommer att läggas ned. Eleverna kommer i stället att flyttas över till Nyhemsskolan.

Kommunen anger det ökande antalet friskolor som en orsak till beslutet. Det slutgiltiga beslutet kommer att tas i kommunfullmäktige om två veckor.