skoljobb.se

Nyheter

Betygresultaten ökar i storstäderna

Elevernas resultat i nian har förbättrats mer i kommuner från Stockholm, Göteborg och Malmö visar en ny forskning från Göteborgs universitet.

Elevernas resultat i nian har förbättrats mer i kommuner från Stockholm, Göteborg och Malmö visar en ny forskning från Göteborgs universitet.

Forskningen bygger på ett omfattande material där resultaten för alla elever som gick ut nian mellan 1998 och 2008 finns med.

— Flera forskare har tidigare hävdat att det inte finns någon ökad skillnad i resultatutveckling mellan olika kommuner. Men vi kan visa att det är i kommuner i storstadsområdena som elevernas resultat förbättras mest, säger Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Läs även: