skoljobb.se

Nyheter

En tredjedel klarar inte av gymnasiestudierna på tre år

SKL har i en ny rapport släppt ett antal mål för att minskat antalet studieavbrott från gymnasiet.

SKL har i en ny rapport släppt ett antal mål för att minskat antalet studieavbrott från gymnasiet.

Närmare var tredje elev avbryter eller förlänger sina gymnasiestudier, pojkar i högre grad än flickor.

På SKL vill man nu se att fem punkter följs för att ta itu med de dystra siffrorna:
1. Bra bemötande av elever
2. Tydliga mål med resultatsfokus
3. Rätt utbildning
4. Samarbete och delaktighet
5. Förmågan att upptäcka och tillgodose elevers behov.