skoljobb.se

Nyheter

Vill mognadstesta sexåringar

Tomas Tobé, ny skolpolitisk talesman för Moderata samlingspartiet vill ha en modell för skolmognadstest.

Tomas Tobé, ny skolpolitisk talesman för Moderata samlingspartiet vill ha en modell för skolmognadstest.

Modellen ska arbetas fram tillsammans med lärarfacken och forskare. Testet ska användas inför skolstarten och syftar till att diagnostisera elever i behov av tidiga stödinsatser.

Förslaget är förankrat i Moderata samlingspartiets politikutvecklingsgrupp för skolan, som Tomas Tobé leder. Men det ska också förankras i själva partiet och i Alliansregeringen.