skoljobb.se

Nyheter

Uppsala-skolorna satsar på elevhälsa

I alliansens förslag till landstingsbudget för 2013–2016 fördubblas satsningen på hälsopedagoger i Uppsala skolorna.

I alliansens förslag till landstingsbudget för 2013–2016 fördubblas satsningen på hälsopedagoger i Uppsala skolorna.

Hälsopedagoger ska få fram hälsoplaner för skolorna och se till att de följs. Det handlar om allt från fysisk aktivitet och initiativ för att få fler att cykla till skolan till att värna den sociala hälsan och inspirera eleverna till goda sovvanor.
I dag har Uppsala kommun tre hälsopedagoger, en på heltid och två på deltid. 
– Nu fördubblar vi den resursen så att det ska gälla alla Uppsalas grundskolor, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).
Karin Fräki är den enda heltidsanställda hälsopedagogen. Hon välkomnar satsningen.
– Vi är på tok för få i dag. Det behöver finnas en heltidsanställd hälsopedagog i vart och ett av de fyra grundskoleområdena.