skoljobb.se

Nyheter

Östersund måste skära ner på kostnaderna

Drygt 15 miljoner kronor saknas i årets budget och nu måste barn- och utbildningsförvaltningen skära ner inom skolverksamheten.

Drygt 15 miljoner kronor saknas i årets budget och nu måste barn- och utbildningsförvaltningen skära ner inom skolverksamheten.

Nedskärningen berör främst grundskolan, som måste skära sina kostnader med nästan 8 miljoner kronor innevarande år.

– Besparingar beror på att kommunen måste omfördela 8 miljoner kronor från den kommunala verksamheten till fristående skolor och förskolor efter ett domstolsutslag, säger chefsekonom, Janrik Englund vid barn- och utbildningsförvaltningen.

Det är förvaltningsrätten som slagit fast att barn i fristående verksamhet ska ha lika mycket, som barnen i kommunal verksamhet.

– För lite pengar har gått till fristående skolor och förskolor. Det kommer bli en tusenlapp mindre per elev i den kommunala skolan, och som nu omfördelas till elever i fristående skolor och förskolor.

Läs även: