skoljobb.se

Nyheter

En av fem utsätts för kränkningar

En av fem grundskoleelever mellan årskurs 6-9, uppger att de utsatts för kränkningar under det senaste året. Uppgifterna kommer från Friends årliga rapport.

En av fem grundskoleelever mellan årskurs 6-9, uppger att de utsatts för kränkningar under det senaste året. Uppgifterna kommer från Friends årliga rapport.

Utbildningsminister Jan Björklund är kritisk till hur de svenska skolorna arbetar med att motverka mobbning på skolorna.
– Skolväsendet måste bli bättre både på att upptäcka och att förebygga mobbning. Och det är ett vuxenansvar att se till att prata om mobbning med barnen samt vidta åtgärder, säger utbildningsminister Jan Björklund till TV|4 Nyheterna.

Enligt rapporten har 29 procent av eleverna i mellanstadieåldern under det senaste året utsatts för kränkningar. Den vanligaste orsaken till kränkningarna är sport, kläder, musik och intressen.