skoljobb.se

Nyheter

Större barngrupper eller fler förskollärare

Den nya läroplanen för förskollärare kan skapa problem på förskolor på Gotland. Det läggs ett större ansvar vilket ökar behovet av tid för planering.

Den nya läroplanen för förskollärare kan skapa problem på förskolor på Gotland. Det läggs ett större ansvar vilket ökar behovet av tid för planering.

I dag ägnar förskollärare cirka fyra timmar i veckan åt planering. Men skulle tiden utökas med ytterligare en timma skulle det behövas fler förskollärare och barnskötare. Eller så leder det till större barngrupper.

Det här påpekar för- och grundskolechef Mats Hanell för barn- och utbildningsnämnden som i dag tar ställning till plan och budget för de närmaste åren.

Ekot