skoljobb.se

  Kunskapsskolan

Närmare både elever och kollegor

Grundtanken med Kunskapsskolan är att alla elever ska nå längre än de själva tror är möjligt. Våra lärare är därför alltid närvarande och spenderar mycket tid med våra elever. Våra flexibla arbetsformer gör att du utvecklas i din yrkesroll och genom olika projekt har du också möjlighet att vara med och förbättra undervisningen. Hos oss blir du en viktig pusselbit när vi skapar en skola där varje elev blir sedd och kan vara sig själv.

Eftersom vi människor är olika lär vi oss också på olika sätt. Det här är grunden för vår syn på våra elever och har alltid varit utgångspunkten när de olika delarna i vår pedagogik har arbetats fram. När du arbetar som lärare hjälper du eleverna att ta ägandeskap över sin utbildning och hitta strategier för sin kunskapsutveckling. Pedagogikens upplägg gör att eleverna under tiden även tränas i olika förmågor.

Därför trivs våra medarbetare

För att kunna skapa en personligt utformad utbildning har vi organiserat vårt arbete på ett annat sätt än traditionella skolor. Framför allt är det två saker som våra lärare lyfter fram som extra givande när de beskriver oss som arbetsgivare: Ett utpräglat lagarbete och det som på grundskolan kallas för personlig handledning och på gymnasiet studiecoachning.

Personlig handledning / studiecoachning

Som lärare hos oss har du en nära relation med eleverna. Det beror bland annat på den täta kontakt ni får genom regelbundna personliga handledningssamtal, som på gymnasiet kallas studiecoachning. Här hjälper du eleverna att planera och sätta mål för sina studier. Tillsammans följer ni också upp skolarbetet och du coachar och utmanar eleverna i hur de kan komma vidare. Att ni regelbundet får tillfälle att prata enskilt gör att du lär känna eleverna väl. Ni får nära relationer, som gör att du kan se till att deras fulla potential kommer fram.

På gymnasiet har du även mindre studiegrupper, där eleverna får utvecklas i hur de leder både sig själva och andra.

Utpräglat lagarbete

På Kunskapsskolan arbetar vi tillsammans genom ett utpräglat lagarbete. Ni är många som känner eleverna väl på skolan och du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Ni hjälps åt att planera ert arbete i arbetslag och öppenheten mellan lärarna är stor. Vi samarbetar över ämnesgränserna och känner ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.

Bransch

Utbildning

Anställda

1500

Huvudkontor

Stockholm

Webbplats
Kunskapsskolan
Sociala medier

Lediga jobb från Kunskapsskolan

Grundskolelärare i musik

Borlänge - 10 dagar kvar

Läs mer

Studie- och yrkesvägledare grundskolan

Borlänge - 10 dagar kvar

Läs mer

Speciallärare åk 4-9

Borlänge - 10 dagar kvar

Läs mer

Grundskolelärare i matematik och no

Borlänge - 10 dagar kvar

Läs mer

Grundskolelärare i trä- och metallslöjd

Borlänge - 10 dagar kvar

Läs mer

Grundskolelärare i bild

Borlänge - 10 dagar kvar

Läs mer

Lärare i mellanstadiet till Kunskapsskolan Jönköping

Jönköping - 15 dagar kvar

Läs mer

Ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk till Kunskapsskolan Jönköping

Jönköping - 8 dagar kvar

Läs mer

Lärare i matematik och NO för årskurs 7-9

Uppsala - 1 dagar kvar

Läs mer

Vad säger våra medarbetare?

Karolin Hedvall

SO-lärare i Norrköping

Stina Myringer-Karlsson

pedagogik- och utvecklingschef

”Jag vill arbeta utifrån individens behov och förutsättningar. Människor är olika och då måste man lägga upp undervisningen på olika sätt i olika situationer.”

”Eftersom vår administration till stor del är samordnad behöver rektorerna inte uppfinna hjulet varje gång. De kan fokusera på att höja den pedagogiska kvaliteten och skapa nära kontakt med elever och föräldrar.”

Kunskapsskolan i sociala medier

Missa inga lediga jobb från Kunskapsskolan

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor