skoljobb.se

  Järfälla kommun

Bransch

Offentlig sektor

Anställda

4700

Huvudkontor

Järfälla

Webbplats
Järfälla kommun
Sociala medier

Vad säger våra medarbetare?

Charlotta

Lärare

Malin

Speciallärare på Järfälla Barn- och elevstöd

Varför valde du det här jobbet?

– Jag älskar mitt yrke; variationen, utmaningarna, att kunna forma mycket av undervisningen och driva verksamhetsutveckling. Jag visste redan tidigt att jag ville arbeta med människor, samtidigt hade jag ett stort engagemang i olika samhällsfrågor. Läraryrket är en levande process för mig. Jag lockas av utmaningen att vara kreativ, men framförallt är läraryrket ett sätt att engagera mig för barnens utveckling. Nu kan jag kombinera ett stort samhällsengagemang med mitt yrke.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Eleverna, att jag får vara med och bidra till att unga utvecklas, att vi samarbetar och är ett team i klassrummet. Jag känner att jag gör skillnad och att jag genom att variera min undervisning når till samtliga elever. Som lärare är du aldrig färdiglärd. Du utvecklas ständigt och det är en av anledningarna till att jag tycker att läraryrket är väldigt roligt. Känslan att erövra världen tillsammans med eleverna är häftig.

Varför ska man söka sig till just Järfälla?

– Om man vill vara med och forma framtidens skola och samtidigt ha stöttning och goda strukturer är Järfälla den rätta kommunen. Det finns stora möjligheter till att växa i sitt yrke.

Malin arbetar som kommundoktorand på forskarskolan Learning study, där forskare och lärare arbetar tillsammans för att förbättra undervisningen i skolan.

Varför valde du det här jobbet?

– Jag började som låg- och mellanstadielärare för 22 år sedan och har genom olika satsningar i kommunen utvecklats vidare. Först till speciallärare i matematik och nu som kommundoktorand på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Just nu jobbar jag 50 % med forskning och 50 % med skolutveckling genom min arbetsplats på Järfälla Barn– och elevstöd. Lärande är fascinerande och det finns ständigt nya delar att utveckla både hos sig själv och hos eleverna.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Det finns mycket som är roligt! I Learning study är det roligaste att utveckla undervisningen tillsammans med lärare och elever. Det är spännande att följa utvecklingen och innehållets behandling av en lektion och se dess resultat.

Varför ska man söka sig till just Järfälla?

– Järfälla är en kommun som växer och utvecklas. Känner mig stolt över kommunens satsningar på den egna personalen som får dem att ta steget vidare. Jag är ett bra exempel på detta som har fått möjligheten att medverka i forskarskolan Learning study som kommundoktorand.

Järfälla kommun i sociala medier