skoljobb.se

  Järfälla kommun

Välkommen till Järfälla

Vi för alla framåt!

Järfälla Kommun, belägen endast 20 minuter från Stockholm City, har norra Stockholms mest spännande läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter, till exempel våra akademier som vi är mycket stolta över. Att ha balans i livet, kunna kombinera karriär med familjeliv, är grundläggande för att skapa bra resultat. Som medarbetare i Järfälla Kommun får du även tillgång till ”Förmån Järfälla” som är en webbportal där du kan ta del av ett brett utbud av förmåner, som till exempel biobiljetter och gymmedlemskap till rabatterade priser.

Vårt mål är utbildning med bästa kvalitet

I vårt arbete med att nå vårt mål arbetar vi utifrån tre ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Vi arbetar med fokus på barns och elevers utveckling, lärande och hälsa. Vi formar en utbildning med utgångspunkt i varje barns och elevs förutsättningar och behov samt i gruppens gemensamma arbete. Allt arbete inom barn- och ungdomsförvaltningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Professions- och kompetensutveckling

Vi ser pedagogerna som den viktigaste pusselbiten för att ge en utbildning med bästa kvalitet. Vi erbjuder därför många olika möjligheter till professions- och kompetensutveckling. I samarbete med Södertörns Högskola driver vi övningsskolor för lärarstudenter och ett centrum för professionsutveckling för lärarstudenter, forskare och lärare. Vi har vår egen Medarbetarakademi som vänder sig till medarbetare som vill ta ett större ansvar för sin egen och verksamhetens utveckling. Vår ledarskapsakademi är en chefsförberedande utbildning som har fokus på att utveckla deltagarnas kompetens inom ledarskap. Inom våra för-och grundskolor arbetar vi även mycket med nätverk för att tillsammas utveckla vår verksamhet.

Satsning på barn- och elevhälsa

Järfälla kommun har en centralt organiserad elevhälsa med stor tillgång till kuratorer, psykologer och skolsköterskor. Järfälla har också ett förskole- och skolstöd som driver skolutveckling och erbjuder kurser, utbildning och handledning till all personal inom våra förskolor och grundskolor i Järfälla.

Rörelse för bättre hälsa och inlärning

I Järfälla pågår ett forskningsprojekt under en treårsperiod med syfte att undersöka om det är möjligt att öka inlärningen i de teoretiska ämnena matematik och svenska med hjälp av återkommande pulshöjande aktiviteter. Syftet är också att bidra till högre måluppfyllelse, öka elevernas arbetsminne och välmående samt att minska stress. Eleverna genomför, förutom ordinarie undervisning i idrott och hälsa, två 30-minuterspass med pulshöjande aktiviteter.

Vi för Järfälla framåt, vill du vara med?

Bransch

Offentlig sektor

Anställda

4700

Huvudkontor

Järfälla

Webbplats
Järfälla kommun
Sociala medier

Lediga jobb från Järfälla kommun

Rektor till Herrestaskolan

Järfälla - 9 dagar kvar

Läs mer

Vad säger våra medarbetare?

Charlotta

Lärare

Malin

Speciallärare på Järfälla Barn- och elevstöd

Varför valde du det här jobbet?

– Jag älskar mitt yrke; variationen, utmaningarna, att kunna forma mycket av undervisningen och driva verksamhetsutveckling. Jag visste redan tidigt att jag ville arbeta med människor, samtidigt hade jag ett stort engagemang i olika samhällsfrågor. Läraryrket är en levande process för mig. Jag lockas av utmaningen att vara kreativ, men framförallt är läraryrket ett sätt att engagera mig för barnens utveckling. Nu kan jag kombinera ett stort samhällsengagemang med mitt yrke.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Eleverna, att jag får vara med och bidra till att unga utvecklas, att vi samarbetar och är ett team i klassrummet. Jag känner att jag gör skillnad och att jag genom att variera min undervisning når till samtliga elever. Som lärare är du aldrig färdiglärd. Du utvecklas ständigt och det är en av anledningarna till att jag tycker att läraryrket är väldigt roligt. Känslan att erövra världen tillsammans med eleverna är häftig.

Varför ska man söka sig till just Järfälla?

– Om man vill vara med och forma framtidens skola och samtidigt ha stöttning och goda strukturer är Järfälla den rätta kommunen. Det finns stora möjligheter till att växa i sitt yrke.

 

 

 

Malin arbetar som kommundoktorand på forskarskolan Learning study, där forskare och lärare arbetar tillsammans för att förbättra undervisningen i skolan.

Varför valde du det här jobbet?

– Jag började som låg- och mellanstadielärare för 22 år sedan och har genom olika satsningar i kommunen utvecklats vidare. Först till speciallärare i matematik och nu som kommundoktorand på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Just nu jobbar jag 50 % med forskning och 50 % med skolutveckling genom min arbetsplats på Järfälla Barn– och elevstöd. Lärande är fascinerande och det finns ständigt nya delar att utveckla både hos sig själv och hos eleverna.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Det finns mycket som är roligt! I Learning study är det roligaste att utveckla undervisningen tillsammans med lärare och elever. Det är spännande att följa utvecklingen och innehållets behandling av en lektion och se dess resultat.

Varför ska man söka sig till just Järfälla?

– Järfälla är en kommun som växer och utvecklas. Känner mig stolt över kommunens satsningar på den egna personalen som får dem att ta steget vidare. Jag är ett bra exempel på detta som har fått möjligheten att medverka i forskarskolan Learning study som kommundoktorand.

 

 

 

Järfälla kommun i sociala medier

Missa inga lediga jobb från Järfälla kommun

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor