skoljobb.se

Är du smartare än en femteklassare?

Skolledarbloggen

Vad kan man dra för slutsatser av SVT´s program ”Smartare än en femteklassare” där vuxna med varierande yrken tävlar med femteklassare i klassiska skolämnen?  Dels kan man konstatera att det är ganska lite som vi kommer ihåg av det som vi lärde oss i skolan. Dels att de flesta, trots det, klarar sig bra i samhället och yrkeslivet.

 

Femteklassarna slår de vuxna med hästlängder när det kommer till faktakunskaper. Men kanske har de vuxna glömt alla dessa fakta till förmån för djupare förståelse av hur saker och ting hänger ihop? Kanske visar programmet att den kunskapsmassa som lärs ut i skolans lägre år inte är särskilt relevant i dagens samhälle?

 

Vad som är viktig kunskap är relativt. Jag tänker på huvudrollsinnehavaren i Populärmusik från Vittula som växer upp vid Kalix älven och blir grymt besviken när han förstår att Hallands floder som han tragglat i skolan snarast var små diken.

 

I programmet radas den ena frågan upp efter den andra – frågor som kanske hade betydelse ur ett mycket snävt svenskt perspektiv för 40 år sedan. Har vi inte kommit längre? Lär vi ut samma saker idag trots den utveckling som skett?